Menu
Your Cart

Фирмена политика относно GDPR

I.Обща информация

От 25 май 2018г. влизе в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

Сайт xiaomishop.bg отговаря на всички изисквания на GDPR, като събира единствено електронни данни, доколкото са необходими за предоставянето на извършваните услуги. Ведно с това ги пази отговорно и законосъобразно.

II. Информация за фирма

Наименование "Ксиаоми България" ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ :203494855
Седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Цар Борис III 209, ап. 22
E-mail: office@xiaomishop.bg Телефони.: 0876311040, 0876311049

III. Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите данни

1. Фирмата събира и обработва Вашите лични данни във връзка с продажбата на мобилни телефони и аксесоари към тях. Вашите данни се използват като ползватели на нашите услуги за: контактуване с вас чрез имейл система или телефонни разговори за потвърждаване на направена поръчка или доуточняване на конкретни параметри по направената поръчка.

2. Фирмата спазва нужните принципи при обработката на Вашите лични данни: минимум на събираните данни; законосъобразност, добросъвестност и прозрачност; ограничение на целите на обработване; точност и актуалност на данните; ограничение на съхранението с оглед постигане на целите; гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

3. Фирмата извършва следните операции с личните данни за цели: създаване на профил в сайта - целта на тази операция е свързване на вашите данни с използваната услуга и възможност да управлявате създадения профил през административен панел .

4. Фирмата обработва следните лични данни и информация:

Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, държава, телефон, адрес) Цел, за която се събират данните: а) Регистрация на потребител; б) Осъществяване на връзка с потребителя в) за издаване на данъчна фактура и доставка на поръчаните стоки до определен адрес.
Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на услуга, между фирмата и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
Допълнителни данни, предоставяни от Вас – Ако желаете да допълните Вашия профил, можете да попълните в него данни за адрес и имейл за контакт.
Цел, за която се събират данните: Допълване на информация за потребителя в потребителския му акаунт.
Основания за обработка на данните: С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на услуга, между фирмата и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

Други данни, които се обработват: При влизане в нашия уебсайт или във Вашия профил, се събират данни за използвания IP адрес.
Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.
Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна - чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR.

Ваши данни за издаването на фактура на физическо/юридическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо/юридическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер/ЕИК/БУЛСТАТ.
Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор за продажба от разстояние.
Основание за обработка на личните Ви данни – с приемането на общите условия и регистрация на уебсайта, или при сключването на писмен договор, между фирмата и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

5. Фирмата не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното: разкриват расов или етнически произход; разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации; генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

6. Личните данни са събрани от фирмата от потребителите, за които се отнасят.

7. Фирмата не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

IV. Срок на съхранение на личните Ви данни

1. Фирмата съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в уебсайта или период равен на ползваната услуга. След изтичането на този срок полагаме необходимите грижи да изтрием и унищожим всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

2. Фирмата Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора или друго.

3. Фирмата съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.

V. Предаване на вашите лични данни за обработване

1. Фирмата Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трета страна или международни организации, които участват в процеса на предоставените услуги - сключен договор за продажба от разстояние.

VI. Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни. Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

1. Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст.

2. Фирмата може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

3. С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.

VII. Право на достъп

1. Вие имате право да изискате и получите от фирмата потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

2. Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

3. Фирмата Ви предоставя при поискване копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

4. Можете да поискате справка за данните, които се съхраняват за Вас от следния линк:
https://www.xiaomishop.bg/index.php?route=module/isenselabs_gdpr
VIII. Право на коригиране или изтриване

1. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до фирмата.

2. Вие имате правото да поискате от фирмата изтриване на свързаните с Вас лични данни, а фирмата има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
- личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
- Вие сте оттегли своето съгласие, върху което се основава обработването на данните;
- личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
- личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

3. Фирмата не е длъжна да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:
за регистрация на направени поръчки и закупени артикули;
за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено по закон;
данните, които има законово задължение да съхранява.

4. За да упражните правото си на „изтриване“, Вие следва да подадете писмено или електронно искане, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

IX. Право на ограничаване и преносимост


1. Вие имате право да изискате от фирмата да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:
- оспорите точността на личните данни;
- обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
- възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на фирмата имат преимущество пред Вашите интереси.

2. Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на фирмата, чрез премахването им директно през Вашия профил или с искане по имейл.

3. Вие можете да поискате от фирмата директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

X. Право на получаване на информация


1. Вие можете да поискате от фирмата да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити.

2. Фирмата запазва правото си да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

XI. Право на възражение

1. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

XII. Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

1. Ако фирмата установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

2. Фирмата не е задължена да Ви уведомява, ако: е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността; е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви; уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

XIII. Лица, на които се предоставят личните ви данни

1. За извършване на доставка на закупени артикули до посочен от потребителя адрес (имена, тел. номер и адрес за доставка или адрес на офис на куриерска фирма), фирмата предава необходимата информация към съответния доставчик на куриерската услуга, който обработва Вашите данни за целите на извърване на услугата "доставка до клиент".

2. Финансови институции - при кандидатстване за финансиране на покупката на артикули от сайта ни, чрез финансови институции, потребителя споделя личните си данни за да може финансовите институции да удостоверят идентичноста на лицето, както и да се свържат с него за доуточняване на детайли.

XIV. Други разпоредби

1. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:
Наименование: Комисия за защита на личните данни Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:02 915 3 518 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg

2. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

3. Фирмата действа единствено по Ваша инструкция като ползвател на услугите и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които Вие обработвате.

4. Фирмата няма контрол върху съдържанието и данните, които Вие като ползвател на услугата избирате да зареди в услугата (включително ако тези данни включват или не лични данни). В този случай фирмата няма роля в процеса на взимане на решение дали ползвателят използва услугата за обработка на личните данни, за какви цели и дали същите са защитени.

XV. Политика за използване на бисквитки (Cookie Policy)

1. Сайтът на фирмата използва бисквитки, които са важни за коректната му работа. Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на бисквити.

2. Видове бисквитки, които използваме:
- Задължителни бисквитки - тези бисквитки са необходими за коректната работа на уебсайта. Например, с тези бисквитки ви показваме информацията на нашия сайт на правилния език, а цените - спрямо валутата и ДДС за съответната държава.
- Аналитични бисквитки - благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него (бисквитки на Google Analytics). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни. За Google Analytics използваме също анонимизиране на IP адресите посредством _anonymizelp. Максималният период, в който пазим аналитичните данни в Google Analytics е 50 месеца.
- Функционални бисквитки - тези бисквитки Ви позволяват да използвате пълната функционалност на сайта ни, да гледате видеата в него, да ни пишете през формите ни, както и да запомняте предпочитания език, на който да се зарежда информацията на нашия сайт.
- Бисквитки за прецизно таргетиране - тези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали нашия сайт и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Те не съхраняват лична информация. Благодарение на тях няма да ви бъде показвана информация, която е нерелевантна за вас. Това са динамични бисквитки на Facebook, Google, Adform, Adwise и др.

3. Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.

XVI. Какви мерки за сигурност сме предприели по отношение сигурността на личните данни, които съхранявате на нашата инфраструктура?

Сигурността на всеки тип информация, включително и лични данни, намиращи се на нашата инфраструктура е приоритет за нас като компания. Сигурността е нещо, с което не можем да си позволим компромиси. Всички форми на комуникация са защитени с протокол https.